PRIMARIA COMUNEI MALU CU FLORI

Judetul Dambovita

CONSILIUL LOCAL

     COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL MALU CU FLORI, JUD. DAMBOVITA
 • Aurel Danut
 • Apostoiu Constantin
 • Derius Romica
 • Dutescu Ion
 • Horlaianu Ion
 • Marinescu Constantin
 • Necula Ion
 • Nistor Mariean
 • Ristea Dumitru Leonard
 • Sfetcu Ion
 • Voicila Constantin

   
Fisiere:

» 2017
» HCL nr.26/28.04.2017 - privind aprobarea "Calendarului Activitatilor Culturale pe anul 2017" la asezamantul Cultural Malu cu Flori si Biblioteca Comunala Malu cu Flori [...]
» HCL nr.27/28.04.17 - privind aprobarea Regulamnetului de Organizare si Functionare a asezamantului cultural din comuna Malu cu Flori,jud.Dambovita
» HCL nr.28/28.04.17 - privind aprobarea Proiectului Cultural "Protejarea si conservarea patrimoniului cultural local"
» HCL nr.29/28.04.17 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a bibliotecii comunale din comuna Malu cu Flori,a Regulamentui de utilizare a calculatoarelor - Biblionet, Regulament intern petru cititori
» HCL nr30/28.04.17 - privind aprobarea Programului de activitate al bibliotecii comunale pe anul 2017
» HCL nr. 21/20.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Malu cu Flori pe anul 2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 4 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 5 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 6 la HCL nr. 21/20.03.2017
» Anexa nr. 7 la HCL nr. 21/20.03.2017
» HCL nr. 22/20.03.2017 privind aprobarea infiintarii posturilor asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2017
» HCL nr. 23/20.03.2017 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Malu cu Flori [...]
» HCL nr. 24/20.03.2017 privind aprobarea numarului de indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav [...]
» HCL nr. 35/05.07.2017 privind aprobarea Dispozitiei nr. 118/15.06.2017 [...]
» HCL nr. 36/05.07.2017 privind acordul consiliului local in vederea practicarii taxelor si tarifelor de apa potabila [...]
» HCL nr.38/20.07.2017 - privind modificarea si completarea HCL nr.69/28.12.2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat [....]
» HCL nr.39/20.07.2017 - privind stabilirea retelei de magazine ce vor distribui produse alimentare si nealimentare rationalizate populatiei [...]
» HCL nr.40/20.07.2017 - privind aprobarea achizitiei de proiectare faza DALI pentru investitia Aparare de Mal si consolidare DC 123 [....]
» HCL nr. 42/31.07.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Primariei Malu cu Flori la data de 30.06.2017
» HCL nr.41/20.07.2017 - privind numirea unui membru in Consiliul de Administratie Apa Canal Dambovita S.A.
» HCL nr. 43/31.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei consilierilor locali si a salariului de baza pentru personalul din Organigrama comunei Malu cu Flori
» HCL nr. 44/31.07.2017 privind aprobarea desfasurarii activitatii culturale de filmare a unui scurt metraj "CAPRA CU TREI IEZI" pe islazul Carjanca
» HCL nr. 45/31.07.2017 privind aprobarea cofinantarii pentru obiectivul "Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita" [...]
» HCL nr. 191/19.12.2016 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat, la nivel judetean, cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017
» HCL nr. 207/21.06.2017 privind modificarea si completarea Hotararii A.D.I nr. 191/19.12.2016 [...]
» HCL nr. 208/21.06.2017 priivnd obligativitatea membrilor ADI sa modifice/intocmeasca/completeze hotararile prin care au instituit taxa de habitat [...]
» 2016