PRIMARIA COMUNEI MALU CU FLORI

Judetul Dambovita

CONSILIUL LOCAL

     COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL MALU CU FLORI, JUD. DAMBOVITA
 • Aurel Danut
 • Apostoiu Constantin
 • Derius Romica
 • Dutescu Ion
 • Horlaianu Ion
 • Marinescu Constantin
 • Necula Ion
 • Nistor Mariean
 • Ristea Dumitru Leonard
 • Sfetcu Ion
 • Voicila Constantin

   
Fisiere:

» 2019
» HCL nr. 1/18.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici [...]
» HCL nr. 2/18.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 3/30.01.2019 privind aprobarea planului de masuri pe anul 2019 [...]
» HCL nr. 4/30.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali si a indemnizatiilor [...]
» HCL nr. 5/30.01.2019 privind stabilirea salariului de baza [...]
» HCL nr. 6/30.01.2019 privind aprobarea Conventiei de colaborare [...]
» HCL nr. 7/27.02.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local [...]
» HCL nr. 8/29.03.2019 privnd aprobarea prelungirii de Servicii de Asistenta [...]
» HCL nr. 9/29.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal [...]
» HCL nr. 10/29.03.2019 privind modificare si completarea HCL nr. 13/13.02.2017 [...]
» HCL nr. 11/29.03.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 39/29.06.2018 [...]
» HCL nr. 12/29.03.2019 privind aprobarea implementarii proiectului [...]
» HCL nr. 13/12.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Malu cu Flori pe anul 2019
» HCL nr. 14/12.04.2019 privind completarea Inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Malu cu Flori
» HCL nr. 15/12.04.2019 privind darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 25 mp [...]
» HCL nr. 16/25.04.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II, anul 2019
» HCL nr. 17/25.04.2019 privind aprobarea obiectivului [...]
» HCL nr. 18/30.05.2019 privind aprobarea Regulamentului propriu [...]
» HCL nr. 19/30.05.2019 privind nominalizarea Ocolului Silvic Sturzeni [...]
» HCL nr. 30/31.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III, anul 2019
» 2017
» 2016