PRIMARIA COMUNEI MALU CU FLORI

Judetul Dambovita

BUGET

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Rectificare buget local - pe anul 2007
» Bugetul local al comunei Malu cu Flori, jud. Dambovita - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Functionare - pe anul 2011
» Bugetul local - Sectiunea de Dezvoltare - pe anul 2011
» Hotarare - privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015
» Bilant - 31.12.2016
» Contul de rezultat patrimonial - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului - cheltuieli - 31.12.2016
» Situatia fluxurilor de trezorerie - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - venituri - 31.12.2016
» Contul de executie al bugetului local - Venituri, 30.06.2017
» Registrul de evidenta - a datoriei publice locale [...]
» Balanta analitica a gestiunilor - 01.01.2018
» Situatie gestionari bunuri - 25.06.2018
» Lista functiilor din cadrul primariei Malu cu Flori - in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2018